Advies & begeleiding

Na het testonderzoek krijgen ouders en kind gerichte adviezen hoe nu verder te gaan. Soms is daarbij begeleiding gewenst, van het kind zelf of van de ouders. We plannen dan een aantal gesprekken, afhankelijk van de hulpvraag. Na drie tot vijf gesprekken evalueren we hoe het proces verloopt en wat de vooruitgang is.

Gesprekken op school
Uit het psychologisch onderzoek kan blijken dat uw kind in de klas ondersteuning nodig heeft. Ook kan de uitkomst van de niveaubepaling belangrijk zijn voor hoe uw kind in de klas het best begeleid kan worden (bijvoorbeeld ingeval van hoogbegaafdheid). In overleg met de leerkracht(en) en de IB-er en in samenwerking met uw kind wordt een top-vijf met concrete acties voor in de klas gemaakt. Na vier tot zes weken evalueren we hoe het plan uitpakt en passen we het aan. Ook wordt aandacht besteed aan de overdracht aan de leerkracht van het volgende leerjaar.

Second opinion
Soms is ergens anders al onderzoek gedaan maar bestaan er toch nog vragen of onduidelijkheden. Ouders kunnen dan Bureau Kindzicht om een second opinion vragen: ik bekijk het bestaande dossier nog eens met nieuwe ogen en geef uitleg over de betekenis van het verslag.

Eenmalig advies
Wilt u in een enkel gesprek van gedachten wisselen over hoe het gaat met uw kind, en welke stappen u zou kunnen zetten om uw kind verder te helpen? Dat is ook mogelijk bij Bureau Kindzicht. U kunt dan gegevens van school en eventuele eerdere onderzoeken van te voren opsturen, waarna een eenmalig gesprek plaatsvindt.