Werkwijze

Als u belt naar 06-30156303 of mailt naar praktijkheskevanveen@gmail.com neem ik contact met u op voor een belafspraak. Telefonisch proberen we uit te zoeken of u bij Bureau Kindzicht aan het juiste adres bent en hoe Bureau Kindzicht u kan helpen. Vervolgens maken we verdere afspraken. Dat kan zijn voor een uitgebreider intakegesprek, voor een testonderzoek, voor een begeleidingstraject, voor een second opinion of voor een eenmalig adviesgesprek.

Testonderzoek

We maken een afspraak voor een psychologisch onderzoek om antwoord te krijgen op de vragen die spelen. In een of twee ochtenden probeer ik een zo compleet mogelijk beeld te vormen van de intelligentie, het zelfbeeld, de persoonlijkheid en de schoolvorderingen van uw kind. Soms spreken we een schoolobservatie af. De bevindingen van het onderzoek geef ik weer in een verslag, dat in een persoonlijk gesprek wordt toegelicht.

Begeleiding

Mogelijke vormen van begeleiding bij Bureau Kindzicht zijn: ouderbegeleiding, oplossingsgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie, Braingame Brian en training van pubers met AD(H)D met problemen op de middelbare schoolvoor planning en organisatie. Afhankelijk van de vraag plannen we een aantal gesprekken. Na drie tot vijf gesprekken evalueren we hoe het proces verloopt en wat de vooruitgang is.

Doorverwijzing

Doorverwijzing kan nodig zijn, bijvoorbeeld naar een kinderpsychotherapeut, een kinderpsychiater, een remedial teacher, een logopedist of een kinderfysiotherapeut. Bureau Kindzicht houdt praktijk in Praktijk Nieuwe Gracht, waar ook Sanne Bierens (GZ-psycholoog kinder- en jeugd), Willemiek Kooijman (kinder- en jeugd psychiater), Henk Rappoldt (klinisch psycholoog) en Susanne Thiessen (GZ-psycholoog kind en jeugd) gevestigd zijn (zie www.praktijknieuwegracht.nl).

Praktijkdagen en praktijklocatie

Op dit moment is Bureau Kindzicht alleen open op maandag. Praktijk Nieuwe Gracht, Nieuwe Gracht 5 te Haarlem.

Afspraak afzeggen

Kunt u of uw kind om welke reden dan ook niet komen op een afspraak, meld het dan minimaal 24 uur van te voren per mail (praktijkheskevanveen@gmail.com). Bij annulering korter dan 24 uur van te voren zullen de kosten van het gesprek in rekening worden gebracht.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van het Nederlands Instituut van Psychologen (www.psynip.nl) worden gehanteerd.

Gescheiden ouders De aanmeldende ouder wordt gevraagd indien de andere ouder nog niet op de hoogte is van de aanmelding bij Bureau Kindzicht, de andere ouder daarvan op de hoogte te brengen. Indien de andere ouder akkoord gaat met de aanmelding kan hij/zij een toestemmingsverklaring invullen, ondertekenen en opsturen naar de praktijk. Wanneer zowel intakeformulier als toestemmingsverklaring zijn ontvangen, kunnen verdere afspraken worden gemaakt.